Ευέλικτο σχέδιο νόμου για τις άδειες θεάτρων

 

theaterΠερισσότερο ευέλικτο πλαίσιο για τη λειτουργία των θεατρικών χώρων της πόλης προβλέπει το σχέδιο νόμου που αφορά την αδειοδότησή τους και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες. Οπως προβλέπεται, οι άδειες λειτουργίας των θεατρικών χώρων θα εκδίδονται από τον δήμο, ενώ για χώρους που δεν διαθέτουν άδεια δίδεται η δυνατότητα να εκδίδεται «άδεια παράστασης».

Σε μπαρ υπό… όρους
Ωστόσο για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό 50 ατόμων, (κοινό και συντελεστές) δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή παράστασης εφόσον πραγματοποιούνται σε χώρο που έχει λάβει άδεια δημόσιας συνάθροισης (π.χ. μπαρ). Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της παράστασης σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, συγκροτείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή χώρο ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί προς τούτο και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε μη αδειοδοτημένο χώρο εφόσον χορηγηθεί άδεια παράστασης. Σε περίπτωση πολυχώρου η κάθε άδεια εκδίδεται χωριστά».

Για την έκδοση της άδειας, που έχει αόριστη διάρκεια, απαιτούνται φωτογραφίες κτιρίου, βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό, βεβαίωση κύριας χρήσης από αρμόδιο μηχανικό και αντίγραφο της οικοδομικής άδειας εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία πυροσβεστική αρχή χρονικής διάρκειας πέντε ετών και… παράβολο. Ωστόσο με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών ΠΕΚΑ και Πολιτισμού, τα οριζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να τροποποιηθούν.

Η άδεια παράστασης εκδίδεται επίσης από τον οικείο δήμο έπειτα από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης για συγκεκριμένη παράσταση. Ο αριθμός των παραστάσεων με άδεια παράστασης που πραγματοποιούνται σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο δεν μπορεί ετησίως να υπερβαίνει τις 40.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία χρονολογείται από το 1936.

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind