Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επενδύσεις στο real estate

 

realestateΗ κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών του real estate. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση του Διεθνούς Συνδέσμου Θεσμικών Επενδυτών υπογραμμίζοντας την αξιοσημείωτη στροφή των μεγάλων επενδυτικών funds προς ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.

Μάλιστα, η χαμηλή ενεργειακή απόδοση ενός ακινήτου αποτελεί πολύ συχνά το βασικό επιχείρημα του επίδοξου αγοραστή προκειμένου να ρίξει το τίμημα της συναλλαγής. Το γεγονός αυτό, που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και τις αυξημένες ανάγκες ψύξης/θέρμανσης του ενοικιαστή/χρηστη του ακινήτου είναι πλέον σύνηθες σε ώριμες επενδυτικες αγορές του real estate όπως της Βρετανίας, της Γαλλίας ή της Γερμανίας.

Για τον λόγο αυτό όλο και περισσότεροι επενδυτές ζητούν ενεργειακά πιστοποιητικά των κτιρίων που εξετάζουν να αποκτήσουν, έχοντας μάλιστα εκ των προτέρων θέσει τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες και οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων σπεύδουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές, είτε αναβαθμίζοντας ενεργειακά τα ακίνητά τους, είτε οικοδομώντας ακίνητα που εφαρμόζουν τις υφιστάμενες τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, από το στάδιο της κατασκευής (π.χ. μέσω χρήσης οικολογικών υλικών) μέχρι το στάδιο της χρήσης (π.χ. μέσω χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αυτοματισμών).

Μάλιστα, οι αλλαγές αυτές υποστηρίζονται πλέον και από σχετικές θεσμικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε., καθώς πρόσφατα ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετική πρωτοβουλία, βάσει της οποίας τα κτίρια της Ε.Ε. θα πρέπει έως το 2050 να έχουν μειώσει κατά 80% την ενέργεια που καταναλώνουν (ως έτος βάσης λογίζεται το 2010).

Ήδη, πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να ωθήσουν την αγορά ακινήτων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών και απώτερο στόχο την εξασφάλιση περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=27499

Speak Your Mind