Η νέα διάταξη για το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού στο τουριστικό νομοσχέδιο

 

hotelsΚατόπιν της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού αναμένεται εντός των προσεχών ημερών η δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ειδικά για το θέμα του ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού, επειδή παρατηρείται μεγάλη πίεση από τους Δήμους  προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη σύναψη των μισθωτηρίων παραχώρησης αιγιαλού, το ΞΕΕ κοινοποιεί το κείμενο της διάταξης όπως ψηφίσθηκε. Κατόπιν παρέμβασης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει κατεπείγουσα ανακοίνωση στις Κτηματικές Υπηρεσίες για τη νέα διάταξη, με τη σημείωση ότι οι προθεσμίες για την κατάθεση των αιτήσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τη σύναψη των μισθωτηρίων είναι ενδεικτικές και επιδέχονται παρατάσεις.

Άρθρο 25
Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού
“Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.) σε όμορα κύρια τουριστικά καταλύματα το οποίο και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2013 από τον πολλαπλασιασμό του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο ΞΕΕ για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών. Τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς το αντάλλαγμα στο τίμημα του προηγούμενου εδαφίου”.

Βίκυ Καραντζαβέλου

http://traveldailynews.gr/news/article/55964

Speak Your Mind