Ιερό… ΤΑΙΠΕΔ Αρχιεπισκοπής – Δημοσίου

 

churchΕκτάσεις-φιλέτα και ακριβά ακίνητα στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, το Κολωνάκι, την Πεντέλη κ.ά. περιλαμβάνονται μεταξύ εκατοντάδων άλλων στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που θα βγουν για πρώτη φορά στο σφυρί προς αξιοποίηση μέσω της κοινής εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων με το ελληνικό Δημόσιο.

Η σύσταση της εταιρείας προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλους ανοίγοντας το δρόμο της οργανωμένης αξιοποίησης της τεράστιας, και εν πολλοίς αχαρτογράφητης ακόμη, εκκλησιαστικής περιουσίας.

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε.», θα δημιουργηθεί στην Αττική με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, θα έχει διάρκεια ζωής 99 χρόνια, δεν θα υπάγεται στον δημόσιο τομέα, οι μετοχές της δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν, ενώ θα απολαμβάνει σημαντικά φορολογικά οφέλη, καθώς και πολεοδομικές διευκολύνσεις. Στην εταιρεία δεν θα μεταβιβάζεται η κυριότητα, αλλά τα δικαιώματα επί των ακινήτων.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο… ΤΑΙΠΕΔ της Εκκλησίας, καθώς η εκμίσθωση, η παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης, η ανάθεση της διαχείρισης σε τρίτους ή ακόμη και η σύσταση δικαιωμάτων επιφάνειας στα εκκλησιαστικά ακίνητα, θα περνά αποκλειστικά μέσα από αυτήν.

Στην εταιρεία θα μπορούν να περιέλθουν και δικαιώματα επί ακινήτων που διατηρούν άλλα νομικά πρόσωπα, όπως οι μονές, οι μητροπόλεις, οι ενορίες κ.ά. Τα δικαιώματα διαχείρισης και αξιοποίησης κάθε ακινήτου της Εκκλησίας θα μεταβιβάζονται στην εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα ή φορολογική επιβάρυνση.

Η ΕΑΑΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να συστήνει επιμέρους εταιρείες ειδικού σκοπού, στις οποίες θα περιέρχονται με απόφαση διοικητικού συμβουλίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επιμέρους ακινήτων. Τα έσοδά της θα προέρχονται από το αντάλλαγμα από την αξιοποίηση των ακινήτων και τους τόκους ή τα μερίσματα που θα λαμβάνει.

Στην τροπολογία υπάρχει και πρόβλεψη για τις αμφισβητούμενες εκτάσεις, καθώς υπογραμμίζεται ότι τυχόν τελεσίδικη αναγνώριση αναφορικά με την κυριότητα επί ακινήτων των οποίων τα δικαιώματα έχουν περιέλθει στην ΕΑΕΑΠ δεν θίγει την άσκηση της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησής τους.

Η προετοιμασία για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με πλέον πρόσφατη «πράξη», τη δυνατότητα που έδωσε η Κυβέρνηση στην Εκκλησία της Ελλάδας, τις μητροπόλεις, τις μονές, τις ενορίες και άλλα νομικά πρόσωπα να υλοποιούν επενδύσεις σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους κατά παρέκκλιση των ισχυόντων πολεοδομικών και χωροταξικών περιορισμών, κάνοντας χρήση των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) που προβλέπουν ειδικούς όρους δόμησης και χρήσεων γης.

Του Βασίλη Γεώργα

http://www.capital.gr/news.asp?id=1844401

Speak Your Mind