Καθορισμός κτηνοτροφικών ζωνών και διαχείριση βοσκοτόπων στη Νήσο Λέρο

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε με αφορμή την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη νήσο Λέρο κρίσιμα ζητήματα σχετικά με α) την εναρμόνιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας β) την χρήση των κτηοτροφικών ζωνών και βοσκοτόπων

 

 

Πόρισμα (νήσος Λέρος)

Speak Your Mind