Κατεδαφιστέες στα χαρτιά οι αυθαίρετες περιφράξεις

 

perifraxiΟι αποσπασματικές ενέργειες και οι μεγάλες καθυστερήσεις των υπηρεσιών για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, παρά τους νόμους και τις τακτοποιήσεις, καλά κρατούν, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, με αφορμή πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. Στη θέση τους παραμένουν σε όλη τη χώρα και ατέλειωτες παράνομες περιφράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο 4178/2013 για νομιμοποίηση και απαιτείται η εκτέλεση της κατεδάφισής τους. Στα χαρτιά…

Οι αναφορές πολιτών, με αίτημα την κατεδάφιση αυθαίρετων περιφράξεων, οι οποίες είχαν ανεγερθεί από όμορους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, διότι εμπόδιζαν την πρόσβαση στην παράκτια ζώνη των δήμων Ν. Προποντίδας και Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, τις οποίες εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αποκαλυπτικές για όσα συμβαίνουν, λίγο πολύ, σε όλη τη χώρα.

Από την εξέταση των στοιχείων προέκυψε ότι το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, μετά από αυτοψίες, διαπίστωσε τις αυθαίρετες κατασκευές και προέβη στην επιβολή προστίμων και στον χαρακτηρισμό τους, ως κατεδαφιστέων. Οι εν συνεχεία ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων περιφράξεων απορρίφθηκαν. Απορρίφθηκε επίσης, σχετική αίτηση ακύρωσης ιδιοκτήτη αυθαίρετης περίφραξης, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, με αποτέλεσμα οι περιφράξεις να έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες.

Αναβολές και δικαιολογίες

Η αρμοδιότητα για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων μετά την ισχύ του ν.3852/2010 (Καλλικράτης), ανήκει αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας την καθυστέρηση υλοποίησης των κατεδαφίσεων και ζητώντας να προβούν στις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία ενέργειες. Η απάντηση που πήρε από τους αρμοδίους ήταν ότι υπήρχαν ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και στη στελέχωσή τους  γι΄αυτό δεν προχώρησαν στη σύσταση συνεργείων κατεδάφισης.

Λύση δεν βρέθηκε ούτε κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων  του Συνηγόρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με σκοπό την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης των περιφράξεων, εξαιτίας, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, «της επίμονης άρνησης της Διοίκησης».

Οι ιδιοκτήτες των αυθαίρετων περιφράξεων υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 24 του προηγούμενου νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τον  4014/2011 _ ο οποίος εκτιμάται ότι θα ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός από την πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε μια περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατον να ταυτοποιηθεί η κατασκευή, λόγω της έλλειψης αρχιτεκτονικών σχεδίων και τοπογραφικού και ως εκ τούτου, ήταν αδύνατη η τακτοποίησή της, ενώ για τις υπόλοιπες δεν παρασχέθηκε ενημέρωση στον Συνήγορο για την προώθηση της διαδικασίας.

Επιθεωρητές στην περιφέρεια

Επιπρόσθετα, η Αρχή απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Παρά την έκδοση σχετικής εντολής από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, ο Συνήγορος ουδέποτε ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτόν.

Στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη, μεταξύ άλλων, επισημαίνει, ως προς την ιεράρχηση των κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών, την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε περιπτώσεις, όπως οι συγκεκριμένες, καθώς υπάρχει καθυστέρηση για χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας και αδυναμία πρόσβασης των πολιτών στην παράκτια ζώνη.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=529614

Speak Your Mind