Νέα όρια για τον αιγιαλό

 

aigialosΤροπολογία με την οποία μεταξύ άλλων επανακαθορίζεται η απαιτούμενη απόσταση των κτηρίων τουριστικών εγκαταστάσεων από την γραμμή του αιγιαλού κατέθεσαν στο νομοσχέδιο για τον ΕΟΤ οι υπουργοί Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Έτσι η ελάχιστη απόσταση των κτηρίων των τουριστικών εγκαταστάσεων από την γραμμή του αιγιαλού θα είναι:

-για κτήρια ύψους έως 7,5 μέτρα (μέχρι 2 ορόφους) 50 μέτρα

-για κτήρια ύψους έως 10,5 μέτρα (μέχρι 3 ορόφους) 200 μέτρα

-για κτήρια ύψους έως 13,5 μέτρα (μέχρι 4 ορόφους) 300 μέτρα

Με την τροπολογία:
-παρέχεται ακόμη η δυνατότητα της κάλυψης των θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και με υπαλλήλους του ΕΟΤ.

-μειώνονται κατά 2 τα Γραφεία Εξωτερικού του ΕΟΤ (από 19 σε 17). Η δαπάνη (αποζημιώσεις προσωπικού, λύσεις μισθωτήριων συμβολαίων κ.α.) θα είναι 818.000 ευρώ εφάπαξ, ενώ θα εξοικονομηθεί 1,5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

-καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ενιαίου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας μεταξύ κυρίων ή μη ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

-συμπληρώνονται οι διατάξεις για τον τρόπο κατάταξης ξενοδοχεία σε συγκεκριμένη λειτουργική μορφή και κατηγορία αστέρων.

-αίρεται η εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ως προς ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης για την αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για τον ΕΟΤ, εφόσον πριν την ημερομηνία δημοσίευσής του είχε εκδοθεί μία από τις αναφερόμενες πράξεις.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=28106

Speak Your Mind