Νομοθετική ρύθμιση για τον αγροτουρισμό

 

agrotourismosΤις προδιαγραφές και τους όρους χαρακτηρισμού μιας αγροτικής επιχείρησης ως «Αγρόκτημα», θα επεξεργαστεί ομάδα εργασίας που συστήνεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς κρίνεται αναγκαία η οριοθέτηση και η διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, όπως και η εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τον όρο «αγρόκτημα» ως αγροτική επιχείρηση.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας θα μελετήσουν τις διατάξεις για τη δημιουργία αγροκτήματος και δικτύου αγροκτημάτων, την καταγραφή των προδιαγραφών και τη θεσμοθέτηση του σήματος που θα λαμβάνουν όσες αγροτικές επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Με τη θέσπιση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι όροι που διέπουν τη νόμιμη λειτουργία ενός αγροκτήματος και δικαιολογούν τη συμμετοχή του σ’ ένα δίκτυο αγροκτημάτων, εκτιμάται ότι θα ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό, θα απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του επιχειρηματία- αγρότη, θα αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα πιστοποιηθεί πλέον η ταυτότητα της αγροτουριστικής επιχείρησης.

Ύστερα από καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε υποδομές, θα ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή σε υφιστάμενες μονάδες, εφόσον έχουν λάβει χρηματοδότηση από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να διαπιστωθούν οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και οι ανάγκες τόσο σε οργανωτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=27820

Speak Your Mind