Ν. 4178-2013 (Αυθαίρετα, περιβαλλοντικό ισοζύγιο)

 

fekΦΕΚ 174Α/2013, Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”

ΦΕΚ (A) 174-2013

Speak Your Mind