Ν. 4179-2013 (Απλούστευση διαδικασιών στον τουρισμό)

 

fekΦΕΚ 175Α/2013 “Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις”.

ΦΕΚ (A) 175-2013

 

Speak Your Mind