Οδηγίες στους δήμους για τα σκουπίδια έστειλε το ΥΠΕΚΑ

 

skoupidiaΟδηγό για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων απέστειλε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στους δημάρχους και περιφερειάρχες της χώρας.

Το 2012 τα αστικά απορρίμματα έφτασαν τους 5.9 εκατ. τόνους και υπολογίζεται ότι το 2015 θα έχουν ξεπεράσει τους 6 εκατομμύρια τόνους. Μάλιστα από το 2025 αναμένεται ότι θα φτάσουν τους 7 εκατομμύρια τόνους ανά έτος.

Από αυτές τις ποσότητες το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τα οικιακά απόβλητα (2,2 εκατ. τόνους το 2012) και ακολουθούν η βιομηχανία με 30.162 τόνους το 2012 και οι εμπορικές δραστηριότητες με 341 χιλιάδες τόνους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει αρκετά πιλοτικά προγράμματα οικιακής κομποστοποίσης από τους δήμους ωστόσο σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πόσα από αυτά συνεχίζονται και ποιες είναι οι χρήσεις του παραγόμενου κομπόστ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παραγωγή Κομπόστ το 25% των παραγόμενων βιοαποβλήτων στην Ευρώπη οδηγείται προς επεξεργασία σε μονάδες κομποστοποίησης και αναερόβιας χώνευσης, με τη Γερμανία (800 μονάδες) και την Αυστρία (461 μονάδες) να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και την Ιταλία, Αγγλία και Ολλανδία να ακολουθούν. Στην Ελλάδα οι ενέργειες που έχουν γίνει έως σήμερα είναι ελάχιστες.

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να προχωρήσουν άμεσα στην Ελλάδα προγράμματα διαλογής απορριμμάτων στη πηγή, η οικιακή και η δημοτική κομποστοποίηση, καθώς και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης.

Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα των παράνομων χωματερών και να περάσει η Ελλάδα, έστω και καθυστερημένα, σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, και ειδικότερα των βιοαποβλήτων.

Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει αυτές τις δράσεις των ΟΤΑ με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). Για την υποστήριξη των δήμων εκδόθηκε και ο οδηγός Εφαρμογης́ Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3d&tabid=367&language=el-GR

 

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=489569

 

 

Speak Your Mind