Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Παληοχώρας Αμαρύνθου Ευβοίας.

 

stp1Κάτοικοι της Αμαρύνθου Ευβοίας διαμαρτυρήθηκαν για την έγκριση, με βάση την αρχαιολογική νομοθεσία, της ανέγερσης οικοδομής σε μη οριοθετημένο σύμφωνα με τον ν. 3028/2002 αρχαιολογικό χώρο. Προέκυψε ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού για γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), μετά τη θετική γνωμοδότηση του οποίου εγκρίθηκε η ανέγερση με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα όμως με το νόμο, δυνατότητα παραπομπής στο ΚΑΣ συντρέχει μόνο για “μείζον θέμα” και η σχετική παραπομπή δεν περιλάμβανε καμία σχετική αιτιολόγηση.

 

 

Speak Your Mind