Παράνομη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στην Ηλεία-σύνοψη υπόθεσης

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλασίσιο των αρμοδιοτήτων του διερεύνησε αναφορά των κατοίκων ττου Δ.Δ. Χαβαρίου Αμαλιάδας, σχετικά με τη μη σύννομη λειτουργία και τη ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία δύο τουρσοποιίων και ενός τυροκομείου στην περιοχή “Λάκες”

 

 

1. Διοικητική ανταπόκριση (αγροκτηνοτροφικά)

2. Πόρισμα (αγροκτηνοτροφικά)

3. Σύνοψη υπόθεσης (αγροκτηνοτροφικά)

Speak Your Mind