Παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής

 

BEACH10Oι παρεμβάσεις και δραστηριότητες μέσα σε περιοχή NATURA στον υγρότοπο του Άγιου Μάμα Χαλκιδικής οδηγούν σε μια σειρά από παραβιάσεις που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα, όπως η καταστροφή της βλάστησης και των θέσεων φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πτηνών (το καλοκαίρι 2012 καταστράφηκε ολοσχερώς η αποικία του Νεροχελίδονου-Glareola pratincola ενός από τα δύο είδη για τα οποία η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000), η αλλοίωση του τοπίου, η εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών, η δημιουργία δίχως σχετική άδεια χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά και νέων οδών προσέγγισης μέσα στις αμμοθίνες, καθώς και η ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων πάνω στις αμμοθίνες.

Οι αυθαιρεσίες αυτές γίνονται εν γνώσει των υπηρεσιών, οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στο πλήθος καταγγελιών από διάφορους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις στην πορεία των χρόνων. Όμως, η πιο δυσάρεστη εξέλιξη είναι η πρόσφατη, μη υπεύθυνη στάση που επέδειξε το ΥΠΕΚΑ γύρω από το θέμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για οποιαδήποτε χρήση σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ. Ενώ λοιπόν η παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια γινόταν χωρίς σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ, το 2012, και κατόπιν σχετικών αναφορών, ερωτήθηκε το ΥΠΕΚΑ, το οποίο εισηγήθηκε θετικά, χωρίς όμως να μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της περιοχής NATURA.

Ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε σχετικά: “Σε μια εποχή, που με άλλοθι την οικονομική κρίση, οι πιέσεις για εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος είναι τεράστιες, οι αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα το ΥΠΕΚΑ οφείλουν να αλλάξουν συνήθειες. Η ανάκαμψη της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο δεν προϋποθέτει παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα, είναι καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, η προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών και η προστασία της βιοποικιλότητας αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσα στις Βρυξέλλες. Πρόσφατο κείμενο εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος “χρηματοδότηση περιοχών Natura 2000” τονίζει ότι σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι της τάξης των 200 έως 300 δισ. ευρώ / έτος, ή 2-3% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ το κόστος για την προστασία του είναι μόλις 5,8 δισ. ευρώ / έτος. Μια πρόσφατη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της μη εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον και των μελλοντικών στόχων της βιοποικιλότητας είναι 50 δισ. ευρώ / έτος. Και ας μην ξεχνάμε ότι προστασία και διαχείριση φυσικών περιοχών και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας είναι στις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, αλιείας και της θαλάσσιας στρατηγικής, με σημαντικά ποσά να προορίζονται την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 για αυτούς τους τομείς”.

Θοδωρής Κουμέλης

http://traveldailynews.gr/news/article/54478

 

Speak Your Mind