Πενταετής βίζα στους αγοραστές ακινήτων άνω των 300.000 ευρώ

 

visaΒίζα για πέντε χρόνια θα δίνεται σε όλους τους ξένους που αγοράσουν στην Ελλάδα ακίνητο αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Η άδεια διαμονής θα μπορεί να ανανεώνεται εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που επιβάλλει ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επενδυτικός νόμος προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων.

Αυτό δεν αποκλείει στο μέλλον τη μείωση του ποσού ώστε να μπουν στη διαδικασία παραχώρησης βίζας και χιλιάδες Ρώσοι που συνήθως αγοράζουν ακίνητα έως 150.000 ευρώ.

Επίσης, ο κάτοχος της βίζας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του πρώτου.

Ωστόσο, οι χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Επίσης, το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής, δε συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=26523

Speak Your Mind