Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης

 

stp1Σύλλογος κατήγγειλε ότι λόγω της λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης προκαλούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή (διάθεση λυμάτων, υπερβολικός θόρυβος, παραλειψη παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης). Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι 1) ο ΚΑΗΚ δεν διαθέτει σήμερα, ούτε διέθετε στο παρελθόν σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του αεροπορικού θορύβου, 2) Τα αστοκά λύματα συνεχίζουν να απορρέουν στη θάλασσα παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της ΥΠΑ, 3) Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια δεν πιστοποιήθηκε ότι διατίθενται σε κατάλληλες εταιρείες συλλογής κλπ.

Πόρισμα (Αεροδρόμιο Ηρακλείου)

Speak Your Mind