Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις με «υπεύθυνη δήλωση»

 

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αδειοδότησης της πλειονότητας των τουριστικών μονάδων, των συνεδριακών κέντρων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων τέθηκε σε ισχύ προ μιας εβδομάδος. Οι δραστηριότητες αυτές απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς θεωρείται ότι έχουν μόνο μικρές, τοπικές επιπτώσεις και στο εξής θα υπάγονται σε «πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις». Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστεί η ταχύτερη αδειοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, απομακρύνεται έτι περαιτέρω η πιθανότητα να περιοριστεί ή να αποκλειστεί μια δραστηριότητα από μια περιοχή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
Η απόφαση έρχεται σε εφαρμογή του ν. 4014/11, που (εκτός από τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα) ορίζει τη νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αφορά ξενοδοχειακά καταλύματα εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, ξενοδοχεία σε παραδοσιακούς οικισμούς, κάμπινγκ, συνεδριακά κέντρα, ξενώνες (λ.χ. νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία), δασικά χωριά και πάσης φύσης θεματικά πάρκα (όπως λ.χ. ζωολογικοί κήποι).
Οπως ορίζει λοιπόν ο ν. 4014, οι δραστηριότητες αυτές θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες να έχουν σημαντικές επιδράσεις στο περιβάλλον και έτσι υπάγονται στη διαδικασία έκδοσης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Πρόκειται ουσιαστικά για μια τυπική διαδικασία (όπως είχαν δυστυχώς εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στην οποία ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα ένα είδος υπεύθυνης δήλωσης (συμπληρώνοντας ένα έντυπο πολλαπλών επιλογών) και δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει κάποιες γενικές προδιαγραφές. Ο φορέας φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση όσων περιλαμβάνουν οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
Δύο επιλογές
Εφόσον η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα σε περιοχή Natura, τότε ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος είτε να ακολουθήσει τα όσα ορίζονται για την περιοχή με προεδρικά διατάγματα (δυστυχώς μόλις το 23% των Natura καλύπτεται από ένα τέτοιο ειδικό πλαίσιο) ή να εκπονήσει και να υποβάλει στις υπηρεσίες περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση» (αξιολογώντας δηλαδή ο ίδιος τις επιπτώσεις που θα έχει η επένδυσή του στους προστατευόμενους οικοτόπους). Μόνο που το περιεχόμενο της οικολογικής αυτοαξιολόγησης δεν είναι γνωστό, καθώς ένα έτος μετά τη θέσπιση του ν. 4014/11 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ οι απαραίτητες προδιαγραφές.
Πάντως, κατά τη διαδικασία των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ο ενδιαφερόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να συνυποβάλει πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Η άδεια που ελήφθη με βάση ΠΠΔ ισχύει στο διηνεκές, εφόσον βέβαια δεν αλλάξει πάνω από 10% η δυναμικότητα της μονάδας που αφορά.
Πληροφοριακά, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί οι πρότυποι περιβαλλοντικοί όροι για τρεις δραστηριότητες (βιομηχανία, κινητή τηλεφωνία, τουριστικά) και απομένουν ακόμα οκτώ (λ.χ. εξορυκτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές μονάδες). Μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει, βάσει μνημονιακής δέσμευσης, να έχουν δημοσιευτεί όλες οι εναπομείνασες αποφάσεις που ολοκληρώνουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πηγή: Η Καθημερινή

 

Speak Your Mind