Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών εντός ζώνης προστασίας της λίμνης Υλίκης

 

stp1Πολίτης προσέφυγε στην Αρχή προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, υψηλής ισχύος, εντός της ζώνης προστασίας της λίμνης Υλίκης, από όπου υδρεύεται η Αθήνα. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τη ζώνη προστασίας της Υλίκης και προέβη στις ανάλογες επισημάνσεις και προτάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές, με πόρισμά του.

Πόρισμα 24473-2009

Σύνξοψη διαμεσολάβησης (Λίμνη Υλίκη)

Speak Your Mind