Πιλοτικό πρόγραμμα για το περιβάλλον

 

Η γνωριμία και επαφή των μαθητών με τη φύση και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες εκτός σχολείου (όπως παραδείγματος χάρη η κομποστοποίηση των απορριμμάτων ή η εκμάθηση αγροτικών δραστηριοτήτων), θα αποτελέσουν τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που ξεκινούν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Παιδείας.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε πρώτη φάση συγκροτείται ειδική επιτροπή από ακαδημαϊκούς και επιστήμονες οι οποίοι θα καταρτίσουν τον συνολικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν 7 επιτροπές, στις αντίστοιχες αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν δράσεις σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.
Για το πιλοτικό πρόγραμμα, που παρουσίασαν χθες ο υπουργός ΠΕΚΑ Ευ. Λιβιεράτος και ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, έχουν διασφαλιστεί από το ειδικό πρόγραμμα περιβάλλοντος 5 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια.

Στα μέτρα που συζητούνται να περιληφθούν στο πρόγραμμα είναι η δημιουργία «πράσινων» και «δασικών» σχολείων στις ορεινές περιοχές, η δημιουργία περιβαλλοντικού portal που θα υποστηρίζει τις εργασίες των μαθητών, όπως και ευρωπαϊκού δικτύου σχολείων για την ανάδειξη και εκμάθηση της βιοποικιλότητας.

Μανίνα Νικολοπούλου

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=63750093

Speak Your Mind