Πουλάει το Gerakina Beach η Εθνική Τράπεζα

 

gerakinaΠρόσκληση ενδιαφέροντος απηύθυνε η Εθνική Τράπεζα για την πώληση του ξενοδοχείου Gerakina Beach, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων μονάδων στη περιοχή της Χαλκιδικής.

Το ξενοδοχείο, 955 κλινών και 3 αστέρων, αναπτύσσεται σε 87 στρέμματα στη Γερακινή, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς, η Εθνική έχει ορίσει τα 17 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 955 κλινών και 3 αστέρων, αναπτύσσεται σε έκταση 87 στρεμμάτων στον Συνοικισμό Γερακινής, στον Πολύγυρο. Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς η Εθνική έχει ορίσει το ποσό των 17 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός με την κατάθεση κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας της Τράπεζας στην Αθήνα. Στους όρους της πρόσκλησης αναφέρεται ότι το ακίνητο διέπεται από νομικές, πολεοδομικές και λοιπές εκκρεμότητες για τις οποίες ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να λάβει γνώση και να αναλάβει όλες τις απορρέουσες υποχρεώσεις με ταυτόχρονη απαλλαγή της τράπεζας πριν από την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Πριν από την παράδοση της προσφοράς, ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισμού ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε εγγυητική επιστολή. Η εξόφληση από τον πλειοδότη μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, όπως με προθεσμιακό διακανονισμό, με χρηματοδοτική μίσθωση μέσω της Εθνικής Leasing ή άλλης εταιρείας και με δάνειο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική προτίθεται να πωλήσει άλλο ένα ιδιόκτητο ξενοδοχείο της που βρίσκεται στη Ρόδο και σήμερα μισθώνεται από ξενοδοχειακό όμιλο.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind