Πράσινο φως για Βοτανικό και Λεωφ. Αλεξάνδρας

 

sixamenosΑνοίγει ο δρόμος για την οριστική διευθέτηση ενός χρονίζοντος σχεδίου που είχε καταντήσει «γεφύρι της Αρτας». Εγκρίθηκε τη Δευτέρα (27 Μαΐου) με προεδρικό διάταγμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η μελέτη θέτει συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του έργου.

Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η απόφαση του ΣτΕ. Είχε κρίνει συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο ΠΔ, καθώς και πρόσφατη ρύθμιση με την οποία είχε επιτραπεί η επαναχρησιμοποίηση του παλαιού γηπέδου της Λεωφόρου από την ομάδα του Παναθηναϊκού ως την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων.

Πεζόδρομοι και υπόγεια διάβαση
Ειδικότερα, όσον αφορά τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διάχυσης των επιπτώσεων της κυκλοφορίας στον οικιστικό ιστό. Ετσι, μεταξύ άλλων, στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πεζοδρομούνται η οδός Παναθηναϊκού, καθώς και τμήμα της οδού Π. Κυριακού (ενδιαμέσως των χώρων στάθμευσης). Στην περιοχή του Ελαιώνα, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, επιβάλλεται η επέκταση και προσαρμογή του σταθμού «Ελαιώνας» του μετρό με υπόγεια διάβαση σύνδεσής του με τον διάδρομο ροής πεζών που θα συνδέει το νότιο μέτωπο της Ιεράς οδού με την περιοχή του νέου γηπέδου προκειμένου να διασφαλιστεί η διακίνηση των θεατών στις φάσεις αιχμής.

Υπό την ευθύνη του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργεί Μονάδα Περιβάλλοντος, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει σε κάθε στάδιο των έργων ώστε να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση, να εφαρμόζονται ορθές εργοταξιακές πρακτικές και να αποφεύγονται πιθανές ρυπάνσεις. Τα πλεονάζοντα εδαφικά υλικά θα αξιοποιούνται είτε για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της Αττικής είτε για τις ανάγκες διαστρώσεων στους ΧΥΤΑ του νομού, ενώ υπάρχει μέριμνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των στερεών αποβλήτων, αλλά και για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Τα όμβρια ύδατα στην περιοχή του Βοτανικού θα συλλέγονται σε υπόγειες δεξαμενές και θα χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου. Στόχος είναι η κάλυψη του 30% της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται για άρδευση από επανάχρηση ομβρίων. Οπως αναφέρεται στη ΣΜΠΕ, ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να μεριμνήσει και για την ομαλή μετεγκατάσταση της κοινότητας των Ρομά του Βοτανικού.

Γήπεδο ως 40.000 θέσεις
Με το ΠΔ που υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ (Ευ. Λιβιεράτος και Στ. Καλαφάτης) εγκρίνεται και το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης. Επιγραμματικά, στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επιτρέπεται η ανέγερση αθλητικού μουσείου-εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης, καθώς και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων. Ορίζεται ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,04, μέγιστη κάλυψη 5% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 4,50 μέτρα.

Στην περιοχή του Βοτανικού επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας ως 40.000 θέσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 450 θέσεων.

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού, καθώς και χώρων εξυπηρέτησης Τύπου. Οι εμπορικές χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και οι συμπληρωματικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5%.

Επίσης, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 47.000 τ.μ., εκ των οποίων 34.700 τ.μ. αντιστοιχούν στο γήπεδο ποδοσφαίρου, 7.500 τ.μ. στον Ερασιτέχνη και 4.800 τ.μ. στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 30% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου τα 35 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα, φωτισμό κτλ.

Οσον αφορά τη χρονική αλληλουχία των ενεργειών:

  • Εκδίδεται η άδεια κατεδάφισης του παλαιού γηπέδου της Λεωφόρου.
  • Εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες των κτιρίων στον Βοτανικό, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου.
  • Προωθούνται από τον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, η μελέτη και η κατασκευή των έργων υποδομής.
  • Ο Δήμος Αθηναίων κινεί τις διαδικασίες για τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων εκμίσθωσης του χώρου και κατασκευής του νέου γηπέδου στον Ελαιώνα.
  • Οι παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αλεξάνδρας κατεδαφίζονται, αφού ολοκληρωθούν οι νέες στον Βοτανικό, και ακολουθεί ανάπλαση της περιοχής.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=515104

Speak Your Mind