Προληπτική δράση του Συνηγόρου για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει το πρόβλημα της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού και με επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο είχε ζητήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. (http://www.synigoros.gr/resources/eggrafo-stp-gia-ton-asopo.pdf.) Ασκώντας προληπτικό διαμεσολαβητικό ρόλο, προωθεί την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων  που  έχουν ως στόχο, τη συμμόρφωση με τα θεσπισμένα όρια ποιότητας για τα ύδατα του Ασωπού και τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τις βιομηχανίες της περιοχής. Για τη διασφάλιση εφαρμογής των μέτρων αυτών, ο Συνήγορος πρότεινε την ένταξή τους στο Σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε μέρος στο τελικό στάδιο διαβούλευσης του εν λόγω σχεδίου, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες η Διοίκηση ανταποκρίθηκε θετικά.

 

Έγγραφο (Ασωπός) 19.09.2012

Έγγραφο (Ασωπός) 28.09.2012

Έγγραφο Ασωπός 31.07.2012

Διοικητική Ανταπόκριση – Ασωπός

Speak Your Mind