Προσβασιμότητα κτιρίων για ΑμεΑ

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει πρόταση για ενσωμάτωση απαραίτητων ρυθμίσεων στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ώστε να επιβάλλεται η πρόβλεψη της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε κάθε κτίριο, οποιασδήποτε χρήσης.

 

 

1. Πόρισμα (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ)

2. Διοικητική Ανταπόκριση (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ)

Speak Your Mind