Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

 

faliroΕγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που εκπόνησε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), υπό τον τίτλο «Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

Το ΠΔ αποτελεί προϋπόθεση για τη δρομολόγηση της μεγαλύτερης στα χρονικά της Αττικής αστικής ανάπλασης, σε έκταση 758 στρεμμάτων, στον Φαληρικό Όρμο.

Στόχος είναι η επανάκτηση και αποκατάσταση της συνέχειας που προϋπήρχε μεταξύ του οικιστικού ιστού και της παράκτιας ζώνης πριν από τις εκτεταμένες προσχώσεις και την κατασκευή της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου ΠΔ, στην περιοχή προβλέπεται:

  • Η μείωση της ηχητικής και οπτικής οχλήσεως της λεωφόρου Ποσειδώνος, με την ταπείνωσή της και την κάλυψή της κατά τμήματα.
  • Η δημιουργία πέντε διακριτών αξόνων (Φύσης – Επιστημών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας, Ναυταθλητισμού).
  • Η δημιουργία ξηρού αντιπλημμυρικού καναλιού με μορφή ήπιας εδαφικής πτυχώσεως για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων εκτονώσεως των πλημμυρικών παροχών των χαμηλών περιοχών της πόλεως, το οποίο θα λειτουργεί ως φυσική κοιλάδα πρασίνου.
  • Η διαμόρφωση ενός ανάγλυφου για την ανάδειξη των τριών στρατηγικών επιλογών: i) της ομαλής μετάβασης από την πόλη στη θάλασσα, ii) της κατά το δυνατόν απομονώσεως του οδικού κόμβου του Κηφισού με τη δημιουργία ενός φυσικού φράγματος, iii) της δημιουργίας μιας τοπικής πτυχώσεως (μισγάγγειας) στα σημεία διείσδυσης της θάλασσας μέσα στο πάρκο.
  • Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη σημαντικών ενεργειακών απαιτήσεων του Πάρκου.
  • Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συγκοινωνίας με αποκλεισμό των ιδιωτικών οχημάτων από τους ζωτικούς χώρους του πάρκου και του παραλιακού μετώπου και πρόβλεψη υπόγειων χώρων στάθμευσης.
  • Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του πάρκου με τη δημιουργία ανταποδοτικών χρήσεων (εστιατόρια, καφέ κτλ.) που να λειτουργούν κατά το δυνατόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην περιοχή του πάρκου θα γίνει αξιοποίηση της θάλασσας ως φυσικού στοιχείου με τη δημιουργία: i) τεχνητής παραλίας για την υποκατάσταση της χαμένης φυσικής παραλίας του Φαλήρου, ii) εξεδρών-προβλητών που εισχωρούν στη θάλασσα, ως ανάμνηση εκείνων που υπήρχαν στον Φαληρικό Όρμο στις αρχές του 20ού αιώνα και αποτελούν συνέχεια των αξόνων συνδέσεως της πόλεως με τη θάλασσα και iii) μεγάλου μήκους δεξαμενών νερού (γραμμικά κανάλια) που εισχωρούν στο πάρκο.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=515718

Speak Your Mind