Πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με την αναβάθμιση μονάδων της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ”

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών με αντικείμενο την άρνηση της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (αρμοδιότητα πλέον ΥΠΕΚΑ) να χορηγήσει στοιχεία που είχαν υποβληθεί από την εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ”, προκειμένου η τελευταία να πάρει άδεια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της στην Ελευσίνα. Το ΥΠΕΚΑ δέχτηκε την άποψη του ΣτΠ και χορήγησε το σύνολο των εγγράφων στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση έγκρισης της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ”.

Περιβαλλοντική Πληροφορία ΕΛΠΕ

Speak Your Mind