Πρώτα θα λειτουργούν οι νέες βιομηχανίες και μετά θα ελέγχονται

 

xatzidakisΡιζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των βιομηχανιών εισηγείται η κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης. Η λογική του νέου μοντέλου βασίζεται στην αυτοσυμμόρφωση των επιχειρήσεων και στον έλεγχο της άδειας λειτουργίας εκ των υστέρων και μάλιστα όχι από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά από πιστοποιημένους ιδιώτες ελεγκτές.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει συμμορφωθεί με τον νόμο και τις προδιαγραφές που θέτει για τη λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση προσκομίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα τεκμαίρεται ότι έχει την απαιτούμενη πυρασφάλεια και δεν θα χρειάζεται έλεγχος και άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σχετικά με τους ελέγχους, αυτοί δεν θα γίνονται μόνο από τους φορείς του Δημοσίου, αλλά και από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα μηχανικοί, λογιστές κ.ά. Τη λογική της αυτοσυμμόρφωσης των επιχειρήσεων και του ελέγχου της άδειας λειτουργίας εκ των υστέρων και μάλιστα όχι από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά από πιστοποιημένους ιδιώτες ελεγκτές, φιλοδοξεί να εισάγει η κυβέρνηση στην προσπάθεια απλούστευσης της αδειοδότησης των βιομηχανιών.

Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τις γενικές αρχές του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο προς ψήφιση στο τέλος του 2013, έτσι ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014 να έχει δοθεί η πρώτη άδεια σε βιομηχανία υπό το νέο καθεστώς.

Το εγχείρημα, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετές και μεγάλες δυσκολίες, καθώς, όπως ο ίδιος ο κ. Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε, μπορεί να υπάρξουν συνταγματικά κωλύματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επιπλέον, το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα απαιτήσει εξειδίκευση αναλόγως του είδους της βιομηχανικής δραστηριότητας και αγαστή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, κάτι που δεν είναι αυτονόητο στην ελληνική πραγματικότητα. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης, βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος και έχει δείξει διάθεση για ριζικές αλλαγές.

Το νέο πλαίσιο καταρτίζεται σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Μέσα στον Οκτώβριο η Παγκόσμια Τράπεζα θα παρουσιάσει ειδική έκθεση με τις διαδικασίες αδειοδότησης που πρέπει να συγχωνευθούν ή και να καταργηθούν, βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Οι γενικές αρχές που εισάγονται στην αδειοδότηση των βιομηχανιών είναι οι ακόλουθες:

  • Αυτοσυμμόρφωση: δηλώνεται άμεσα και τεκμαίρεται η συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά τρία εργαλεία, αναλόγως της περίπτωσης: α) αυτοσυμμόρφωση, όπου η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει συμμορφωθεί με το νόμο, β) η πιστοποίηση τρίτου (outsourcing), δηλαδή πιστοποιημένοι από το κράτος επιστήμονες (π.χ. μηχανικοί) θα εκδίδουν τις άδειες, γ) η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση προσκομίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα τεκμαίρεται ότι έχει την απαιτούμενη πυρασφάλεια και δεν θα χρειάζεται έλεγχος και άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Ελεγχος των επιχειρήσεων όχι κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας, αλλά όταν είναι ήδη σε λειτουργία.
  • Πραγματοποίηση των ελέγχων όχι μόνο από τους φορείς του Δημοσίου αλλά και από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα μηχανικοί, λογιστές κ.ά. Ετσι το κράτος δεν θα ελέγχει την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά τους ελεγκτές. Ηδη το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  • Δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Η αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε επένδυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και υπάρχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, μέσω του νέου αυτού συστήματος η αδειοδότηση για πολλές δραστηριότητες θα μπορεί να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν. Το ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργείται επίσης με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο σε περίπου εννέα μήνες από σήμερα.

Το νέο πλαίσιο θα αφορά κάθε τύπο άδειας (εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες) και σχεδόν όλους τους κλάδους (βιομηχανία, εξόρυξη, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα κ.ά.).

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind