Πράξεις εφαρμογής στον οικισμό Περιβόλια Ρεθύμνου

 

Καταστρατήγηση του νομοθετικού πλαισίου κατά τη διαδικασία σύνταξης και κύρωσης των Μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή των Περιβολίων Ρεθύμνου, καθώς και προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από τη σύνταξη και εφαρμογή των Μ.Π.Ε. Εξαιτίας των διαδικασιών οι οποίες συνιστούν “πράξη κακοδιοίκησης” θίγονται έννομα αγαθά και συμφέροντα των συγκεκριμένων πολιτών, ενώ διαπιστώνονται ευθύνες της διοίκησης για τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Παρά τη διαπίστωση και αποδοχή των προβλημάτων η διοίκηση δεν είχε προωθήσει τις προτάσεις του ΣτΠ

Πόρισμα

Speak Your Mind