Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης

 

stp1Στο Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων στη περιοχή του νομού Κοζάνης, λόγω της εκπομπής ρύπων από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος συνέταξε το παρόν πόρισμα, στο οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα προβλήματα:
α) Συστηματικές υπερβάσεις στις εκπομπές των αερίων ρύπων β) λήξη της ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και για τους τρεις ατμοηλεκτρικούς σταθμούς γ) Επικείμενη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας λειτουργίας των σταθμών, χωρίς καμία πρόοδο στην προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία ανανέωσής τους.

1. Δελτίο Τύπου (Αδειοδότηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών)

2. Διοικητική Ανταπόκριση

3. Νεότερο έγγραφο ΣτΠ

4. Πόρισμα (Αδειοδότηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών)

Speak Your Mind