Πώς θα εφαρμοσθεί ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

 

nokΕρμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ – νόμος 4067/12) εξέδωσε την Τετάρτη το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το 38 σελίδων τεύχος Τεχνικών Οδηγιών προέκυψε μετά από συνεργασία του υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τους Συλλόγους Διπλωματούχων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων κλπ. Στόχος είναι η αποφυγή αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται, εννιά μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, τα ασαφή σημεία του. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

-Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του και δεν προσμετρείται στον συντελεστή δόμησης έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία και δεν προσεγγίζεται από εξωτερική σκάλα. Δεν αποτελεί όροφο και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των χώρων κύριας χρήσης. Κλειστά τμήματα του εσωτερικού εξώστη με βοηθητική χρήση (όπως π. χ. WC) προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης χωρίς να θεωρούνται όροφος. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η κλίμακα ανόδου σε αυτόν.

-Οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό και τους εξωτερικούς τοίχους. Στις διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκατοστών επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης.

-Η στέγη μπορεί να έχει συνολικό ύψος από το σημείο έδρασής της έως και δύο μέτρα πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικά Προεδρικά Διατάγματα. Όταν το ύψος του κτιρίου είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής, τότε το ύψος της στέγης μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο μέτρων, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος κτιρίου και στέγης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος της περιοχής προσαυξημένο κατά δύο μέτρα. Αυτά ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικών όρων και περιορισμών που επιβάλλουν ειδικοί όροι δόμησης της εκάστοτε περιοχής.

-Δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές που δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, δεν έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση, δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων ή δεν έχουν κατεδαφιστεί.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=z1Nwi1aOZq4%3d&tabid=367&language=el-GR

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=489567

 

Speak Your Mind