Στα υψηλά τετραετίας οι ξένες άμεσες επενδύσεις

 

investΗ συνεχιζόμενη σταθεροποίηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και οι κρίσιμες παρεμβάσεις στο θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον, δημιουργούν μια σταθερή βάση για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας ξένων επενδύσεων, αναφέρει έρευνα της Eurobank. Ενδεικτικό της έστω και αργής αλλαγής του κλίματος είναι ότι, ενώ παγκοσμίως οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) υποχώρησαν το 2012 κατά 18,2% σε σχέση με το 2011, στην Ελλάδα σημείωσαν ραγδαία αύξηση από τα 821 εκατ. ευρώ στα 2,29 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ τετραετίας. Η συνεχιζόμενη σταθεροποίηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και οι κρίσιμες παρεμβάσεις στο θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον δημιουργούν μία σταθερή βάση για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία ενός διατηρήσιμου μοντέλου ανάπτυξης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Διεύθυνσης Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank με τίτλο «Αμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές», λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες επιχειρηματικές συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στο θεσμικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα στον επενδυτικό νόμο. Από την άλλη, δεν λείπουν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για τους εν δυνάμει επενδυτές, που σύμφωνα με τη μελέτη είναι η έλλειψη συνοχής του κοινωνικού ιστού, η αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις από συγκεκριμένες ομάδες, τα κατεστημένα συμφέροντα αλλά και ένα διαρκώς επιδεινούμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στη γειτονιά μας.

Ενδεικτικό της έστω και αργής αλλαγής του κλίματος είναι ότι, ενώ παγκοσμίως οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) υποχώρησαν το 2012 κατά 18,2% σε σχέση με το 2011, στην Ελλάδα σημείωσαν ραγδαία αύξηση από τα 821 εκατ. ευρώ στα 2,29 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ τετραετίας. Οπως επισημαίνεται στη μελέτη της Eurobank, το παραπάνω αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις μελλοντικές προοπτικές της Ελλάδας ως πιθανού προορισμού ΞΑΕ, ειδικά εάν αναλογισθεί κανείς ότι το 2012 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης.

Αυτό που διαπιστώνουν οι συγγραφείς της μελέτης (δρ Πλάτων Μονοκρούσος και κ. Παρασκευή Πετροπούλου) είναι όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική διαφοροποίηση στις ΞΑΕ που υλοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Την περίοδο προ κρίσης (2001 – 2008) οι ΞΑΕ αφορούσαν κατά κύριο λόγο εξαγορές εγχώριων εταιρειών από ξένους επενδυτές, αρκετές εκ των οποίων επρόκειτο για πρώην κρατικές εταιρείες. Μικρό μέρος των ΞΑΕ κατά την περίοδο αυτή αφορούσαν την επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων ή την ανάπτυξη εντελώς νέων. Αντιθέτως, από το 2009 κι έπειτα, διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό των ΞΑΕ κατευθύνεται σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υφισταμένων.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στις διάφορες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές γίνονται από διεθνή φόρουμ. Ετσι, η Ελλάδα συμπεριελήφθη μεταξύ των δέκα οικονομιών με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην έκθεση «Doing Business 2013» της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επιπλέον, βάσει της πρόσφατης Παγκόσμιας Εκθεσης Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα ανέβηκε στην 91η θέση από την 96η πέρυσι. Τέλος, η Παγκόσμια Τράπεζα συμπεριέλαβε το Invest in Greece στις τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα διευθέτησης αιτημάτων και την παροχή πληροφοριών σε επενδυτές.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind