Στους δήμους παραχωρείται η χρήση αιγιαλού και αντιδρούν

 

beachΤο δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών παραχωρείται στους δήμους, με αντάλλαγμα να δίνεται στο κράτος (υπουργείο Οικονομικών) το 20% των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητάς τους εκεί.

Η παραχώρηση, που θα ισχύει ως τις 31.12.2013, γίνεται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν λουομένους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Εξαιρούνται από την παραχώρηση οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων η διαχείριση ανήκει σε άλλους φορείς πλην του υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, ΕΤΑΔΑΕ κ.ά.).

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στα 14 άρθρα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού». Την απόφαση συνυπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013 θα πρέπει οι ΟΤΑ. να έχουν ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους ίδιους ή τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για τις μεταβιβάσεις του δικαιώματος, είτε απευθείας είτε κατόπιν δημοπρασίας.

Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού προς τρίτους διενεργείται με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης και αφού καταβληθεί εφάπαξ από τον μισθωτή τουλάχιστον το 30% του οφειλόμενου στον δήμο συνολικού μισθώματος.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, το μισθωτήριο συμβόλαιο συνυπογράφεται από εκπρόσωπο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ενώ ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή που να αντιστοιχεί στο 20% του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ορίζεται ότι οι δήμοι μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους (δημοτική αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές κ.ά.) έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από ΟΤΑ Α’ βαθμού σε επιχείρηση (υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία), αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη.

Αντιδράσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αντιδράσεις για κωλυσιεργία αλλά και για προσπάθειες να είναι σφικτές οι ημερομηνίες αν και απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Μάλιστα, υπήρξε καθυστέρηση στην υπογραφή της απόφασης από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η δυσαρέσκεια ήταν διάχυτη στην ΚΕΔΕ ενώ είχε εκφρασθεί δημοσίως και από δημάρχους τουριστικών περιοχών της χώρας, ιδίως της νησιωτικής Ελλάδας, όταν αρχές Μαρτίου έμαθαν τα στενά χρονικά περιθώρια που έθετε η υπό έκδοση απόφαση. Στην πρώτη εκδοχή της η ΚΥΑ όριζε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες (στην πορεία άλλαξε και ορίσθηκε το τέλος Ιουνίου) ενώ δήμαρχοι ζητούσαν ο χρόνος παραχώρησης να οριστεί τουλάχιστον στη διετία (η τελική απόφαση ορίζει ως καταληκτική περίοδο ισχύος της παραχώρησης το τέλος του 2013).

ΑΔΑ ΒΕΑΛΗ-ΝΚΓ

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=506374

Speak Your Mind