Συγκροτείται το οριστικό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

 

energiakoiepitheoritesΑίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών επιθεωρητών μπορούν να υποβάλουν -και μάλιστα χωρίς να υπάρχει καταληκτική προθεσμία- όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ενεργειακών επιθεωτητών μπορούν να υποβάλουν όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στη ρύθμιση αυτή προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές μέχρι να γίνουν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οι εξετάσεις που προβλέπονται, των οποίων όμως ο χρόνος διενέργειας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ προανήγγειλε την επιδότηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, ακόμη, δηλαδή και αυτών που έχουν ήδη εκπαιδευθεί.

Με την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στ ΦΕΚ), όσοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr. H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός διαστήματος δύο μηνών.

Σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις. Διαφορετικά θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Η ισχύς του μέχρι τώρα «προσωρινού» Μητρώου λήγει στις 6/10/2013. Πρόθεση του ΥΠΕΚΑ είναι να μη δοθεί επιπρόσθετη παράταση, εκτός εάν ο αριθμός των Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς (περίπου 5.000).

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind