Σύνοψη διαμεσολάβησης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

 

stp1Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την επίλυση εκκρεμών αναφορών, που αφορούν κυρίως το πρόβλημα των μακρόχρονων δεσμεύσεων ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς (βλ.ειδική έκθεση έτους 2005, www.synigoros.gr) ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιότητας καταβολής των εκκρεμών αποζημιώσεων και έχει αναπτύξει έντονη αλληλογραφία με το Υπουργείο.

 

1. Σύνοψη διαμεσολάβησης (ΥΠΠΟΤ)

2. Προς ΓΓ

3. Προς ΓΓ-2

4. Προς ΓΓ-3

5. Προς ΓΓ-4

Speak Your Mind