Τι αλλάζει στις μισθώσεις των μεταλλείων

 

metalleioΔύο σημαντικές διατάξεις που καθορίζουν το καθεστώς εκμίσθωσης λατομικών εκτάσεων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν το ποσοστό του 20% του μισθώματος δημόσιων μεταλλείων που κατευθύνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ορίζουν επίσης, την επιβολή τέλους στις ιδιωτικές παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων το 20% επιμερίζεται στους Δήμους. Προβλέπει, δηλαδή, ότι το 20% του μισθώματος -που καταβάλλει η εταιρεία- κατευθύνεται στους οικείους Δήμους «εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες».

Εισάγεται, δηλαδή, ως κριτήριο το ποσοστό επιφάνειας του μεταλλευτικού χώρου, ώστε να είναι πιο δίκαιος ο καταμερισμός των τελών που εισπράττουν οι Δήμοι.

Η ρύθμιση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2013.

Τέλη στις ιδιωτικές παραχωρήσεις
Την ίδια στιγμή, θεσμοθετείται η επιβολή τέλους για τις ιδιωτικές μεταλλευτικές παραχωρήσεις που έχει αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2013.

Σήμερα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν, δωρεάν (καταβάλλοντας μόνο το κόστος παραβόλου) -εάν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις- άδεια μεταλλευτικών ερευνών σε έκταση που θεωρούν ότι περιέχει κοιτάσματα μετάλλων. Εάν δεν υπάρξει έργο σε διάστημα τριετίας, η άδεια επιστρέφει στο Δημόσιο.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, οι εταιρείες που μισθώνουν ιδιωτικά μεταλλεία θα καταβάλλουν εισφορά στο Δημόσιο, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται υπό κατάρτιση.

Η επιβολή εισφοράς επηρεάζει, κατά βάση, την καναδικών συμφερόντων Eldorado Gold Corp. που διαθέτει έργα εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού και άλλων πολύτιμων μεταλλευμάτων στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και το Πέραμα Έβρου.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
http://www.capital.gr/news.asp?id=1776699

Speak Your Mind