Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισμό

 

marinafloisvouΔιελκυστίνδα μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και του υπουργείου Οικονομικών αποτελεί το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισμό. Επειτα από έναν διευρυμένο διάλογο με φορείς και παράγοντες του χώρου των σκαφών αναψυχής, το νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική φάση και αναμένεται να παραδοθεί για συζήτηση στη Βουλή. Βασικές κατευθύνσεις του είναι:

■ Η δημιουργία πλαισίου για την προσέλκυση σκαφών στην ελληνική σημαία.

■ Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, η απλούστευση διαδικασιών και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

■ Η ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του θαλάσσιου τουρισμού.

Μπορεί πρόθεση του κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να είναι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, όμως υπάρχουν διαφωνίες με το υπουργείο Οικονομικών οι οποίες φαίνεται να φρενάρουν τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάσταση απόψεων στα εξής σημεία:

■ Για τα άνω των 12 μέτρων σκάφη, τo υπουργείο Ναυτιλίας υποστηρίζει ότι η χρέωση για το Τέλος Πλόων των επαγγελματικών πρέπει να είναι το μισό της χρέωσης των ιδιωτικών σκαφών.
Το υπουργείο Οικονομικών, αντιθέτως, επιθυμεί να είναι το ίδιο για όλα τα σκάφη.

■ Το υπουργείο Ναυτιλίας επιθυμεί τη χρέωση από το πρώτο μέτρο και να είναι 100 ευρώ και 50 ευρώ αντιστοίχως.

Από την άλλη, το υπουργείο Οικονομικών, να είναι 120 ευρώ για όλους.
■ Το υπουργείο Ναυτιλίας υποστηρίζει ότι η χρέωση θα πρέπει να γίνεται είτε ανά έτος είτε ανά μήνα.

Το υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί στην ανά έτος φορολόγηση, αλλά υποστηρίζει ότι εναλλακτικά πρέπει να γίνεται ανά δίμηνο. Το υπουργείο Ναυτιλίας και το ΥΠ.ΟΙΚ. έχουν συμφωνήσει για τα σκάφη αναψυχής στα εξής σημεία:

■ Τα σκάφη κάτω από 7 μ. δεν πληρώνουν Τέλος Πλόων. Στο θέμα αυτό πέρασε, έπειτα από πολλές συζητήσεις και διαφωνίες, η πρόταση του υπουργείου Ναυτιλίας και του κ. Βαρβιτσιώτη.

■ Για 7-10 μέτρα και 10-12 μέτρα η χρέωση να είναι ανά σκάφος (πάγια τιμή).

■ Στα άνω των 12 μ. σκάφη η χρέωση θα είναι ανά μέτρο, αλλά η φορολόγηση θα επιβάλλεται από το πρώτο μέτρο.

Μιλώντας στο «business stories» ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε: «Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τους νοικοκυραίους Ευρωπαίους που έχουν σκάφος και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να το ελλιμενίζουν στη χώρα μας.Βασική φιλοσοφία μας είναι να τονωθεί η αγορά των σκαφών αναψυχής και να δώσουμε πνοή σε έναν κλάδο που μέχρι σήμερα δεν μας έχει αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα συγκριτικά με χώρες του εξωτερικού. Κάθε χρόνο στη Μεσόγειο, μέσω του θαλάσσιου τουρισμού, διακινούνται πολλά εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα πολύ λίγα από αυτά μένουν στη χώρα μας» και προσέθεσε: «Το yachting αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο που μέχρι σήμερα, δυστυχώς, έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτο.

Οφείλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν στη χώρα μας από τη χρήση σκαφών αναψυχής. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται κάποια στιγμή να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα ελκυστική μόνο σε φυσική ομορφιά. Είναι, πλέον, μια χώρα ελκυστική σε υποδομές, σε καταρτισμένο προσωπικό και σε νομικό πλαίσιο. Οπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, για ένα σκάφος στη θάλασσα συντηρούνται τρεις θέσεις εργασίας στη στεριά. Αρα είναι πολύ σημαντικό το yachting αντιμετωπιστεί με σύγχρονη αντίληψη ώστε να μας φέρει τα ανάλογα οφέλη».

Οι ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη

Τ ο νομοσχέδιο που συνέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

■ Υπόχρεος για την προσκόμιση του ναυλοσυμφώνου δεν θα είναι ο ναυλωτής, αλλά ο ιδιοκτήτης του σκάφους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος θα φέρει απλή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. Υπόχρεος για την τήρηση των στοιχείων θα είναι ο πλοιοκτήτης.

■ Σκάφη μέχρι τα 24 μ. υπάγονται στο καθεστώς bareboat (δηλαδή χωρίς υποχρέωση για πλήρωμα).

■ Υποβολή του ναυλοσυμφώνου και των καταστάσεων επιβαινόντων στις αρμόδιες αρχές και ηλεκτρονικά.

■ Tο Τέλος Παραμονής και Πλόων αποχωρίζεται από το παρόν σχέδιο νόμου και υπάγεται σε ξεχωριστό νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών που θα αφορά όλα τα τουριστικά πλοία.

■ Δημιουργία βάσης δεδομένων για επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τήρηση μητρώου με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙΚ. (σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων ανήκει στο ΥΠ.ΟΙΚ.).

■ Η τεχνολογία αντικαθιστά τη γραφειοκρατία.

■ Επιτρέπεται στα επαγγελματικά σκάφη, όταν δεν είναι ναυλωμένα, να ιδιοχρησιμοποιούνται, χωρίς όμως να έχουν τις απαλλαγές που ισχύουν για την κατηγορία τους.

■ Επιτρέπεται στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής να ναυλώνονται νόμιμα, τηρώντας τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών έναντι των φορολογικών και λιμενικών αρχών (χωρίς απαλλαγές από φόρους καυσίμων και εφοδίων).

■ Το νομοσχέδιο, επίσης, αποσαφηνίζει πλήρως και εκσυγχρονίζει το καθεστώς των ημερόπλοιων (πλοίων που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές).

Ναύλωση ιδιωτικού σκάφους

Από το υπουργείο επισημαίνουν ότι το ιδιωτικό σκάφος που θα νοικιάζεται θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με το επαγγελματικό σκάφος. Ωστόσο δεν έχει το προνόμιο του transit πετρελαίου και γενικά καμία φορολογική και δασμολογική απαλλαγή που έχουν τα επαγγελματικά.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει είναι οι ακόλουθες:

■ Να έχει ΑΦΜ. Δηλαδή να έχει κάνει έναρξη εργασιών (εφαρμογή του άρθρου 36 του κώδικα ΦΠΑ).

■ Να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

■ Να είναι ασφαλισμένο.

■ Να είναι στελεχωμένο όπως το αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελματικό σκάφος, όπου απαιτείται.

«Σκοπός του νομοσχεδίου δεν είναι το ιδιωτικό να ανταγωνιστεί το επαγγελματικό σκάφος, αλλά, ουσιαστικά, να μπορεί να το ναυλωθεί κάποιες φορές προκειμένου να ανταποκρίνεται στα έξοδα λειτουργίας του. Αντίστοιχα, βέβαια, και ο επαγγελματίας, όταν κάνει ιδία χρήση του σκάφους του, δεν θα τυγχάνει των απαλλαγών που προβλέπονται κατά την επαγγελματική του χρήση», επισημαίνουν στο «business stories» κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Προϋποθέσεις ναύλωσης στο Αιγαίο για τα σκάφη που έχουν σημαία εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

■ Να έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των 12 επιβατών.

■ Να υπάγονται στις προβλέψεις της διεθνούς συνθήκης για ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS).

■ Να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

■ Να είναι στελεχωμένα (όχι δηλαδή καθεστώς bareboat).

Ο θαλάσσιος τουρισμός, πέραν του ναύλου και των πετρελαίων, παράγει επιπλέον υπερδιπλάσια έσοδα για την οικονομία με έμμεσο τρόπο (αεροπορικά εισιτήρια, αγορές σούπερ μάρκετ ανά ημέρα και άτομο, καταστήματα εστίασης, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ξεναγήσεις κ.τ.λ.). Ηδη ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει ξεκινήσει να συλλέγει και να μελετά στοιχεία και αριθμούς που αποδεικνύουν τη συνεισφορά αυτή.

Του Μηνά Τσαμόπουλου

http://www.newmoney.gr/article/27505/ti-provlepei-nomoshedio-gia-ton-thalassio-toyrismo

Speak Your Mind