Υγρά απόβλητα του ιππόδρομου Μαρκόπουλου

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε υπόθεση που αφορούσε τη ρύπανση του ρέματος του Αγίου Γεωργίου από διάθεση υγρών, αμφιβόλου ποιότητας, από τις εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου Μαρκοπούλου, καθώς και  αυθαίρετες παρεμβάσεις στην κοίτη του ρέματος.Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες πορισματικό έγγραφο στο οποίο διατύπωσε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του.

 

Σύνοψη (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου)

Πόρισμα (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου)

Speak Your Mind