Υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης

 

stp1Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο ΣτΠ ζήτησε για τα διαδικαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες (καθυστερήσεις ιδιοκτησιακής τακτοποίησης, αντίστοιχος φόρτος υποθηκοφυλακείων, συμβολαιογραφείων κλπ) την παράταση της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2008 για την υποβολή των δηλώσεων, αίτημα που έγινε μερικώς δεκτό. Επίσης, ο ΣτΠ έθιξε το ζήτημα της αναλογικότητας του τέλους κτηματογράφησης, που σχεδιάστηκε να εισπράττεται ανά δικαιούχο, παρά τον πραγματοπαγή χαρακτήρα του νέου συστήματος κτηματογράφησης, το οποίο, σε αντίθεση με την καταγραφή μερίδων που ίσχυε ως τώρα, αποτελεί καταγραφή ακινήτων και όχι δικαιούχων. Ο τρόπος επιβολής του τέλους επιβάλλει την πολλαπλή χρέωση της μέσης ελληνικής οικογένειας για το ίδιο ακίνητο και επιτρέπει τη μετακύληση επιπρόσθετου αντίστοιχου ποσού στους δικαιούχους στεγαστικών δανείων από τράπεζες. Η πρόταση της Αρχής για θέσπιση ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο δεν έγινε δεκτή (υποθέσεις 10645/2008, 10909/2008, 10953/2008, 11347/2008 κλπ).

Επιστολή προς τον Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (τέλος κτηματογράφησης)

Διοικητική Ανταπόκριση (Τέλος κτηματογράφησης)

Speak Your Mind