Φορέας στρατηγικών επενδύσεων η Εκκλησία

 

ekklisiaΤον αγροτοδιατροφικό και τουριστικό τομέα επιχειρεί να «πριμοδοτήσει» το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από τις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν χθες στο νομοσχέδιο με το διακριτικό τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». Την ίδια ώρα επιχειρείται μερική υποβάθμιση του άλλοτε «ελντοράντο» των επενδύσεων, ήτοι των Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι για μια ακόμη φορά δεν απεφεύχθη το φαινόμενο να συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο ρυθμίσεις άσχετες με το αντικείμενό του που αφορούν για παράδειγμα την πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ ή την απόσβεση πάγιων στοιχείων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Μπορούν να υπαχθούν στον επενδυτικό νόμο και επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

Ειδικότερα, ενώ στο αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν ότι μπορούν να θεωρηθούν στρατηγικές επενδύσεις και να υπαχθούν στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track) και επενδύσεις που δεν πληρούν όλους τους όρους, αλλά κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία, χωρίς να προσδιορίζονται ειδικοί κλάδοι, με χθεσινή τροποποίηση προβλέπεται ότι η ρύθμιση αυτή θα αφορά «ιδίως επενδύσεις που συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων». Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται ότι θα μπορούν να υπαχθούν στον επενδυτικό νόμο και επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων -κατηγορία η οποία σήμερα εξαιρείται από τα κίνητρα του επενδυτικού- υπό την προϋπόθεση τα επενδυτικά σχέδια να κατατίθενται από δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων.

Από την άλλη, έγινε δεκτή από το υπουργείο Ανάπτυξης τροποποίηση σύμφωνα με την οποία επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ που θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου να μπορούν να κάνουν χρήση μόνο των φορολογικών κινήτρων, ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης. Επιπλέον, προβλέπεται ότι του επενδυτικού νόμου θα εξαιρούνται και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με νομοτεχνική βελτίωση γίνεται σαφές ότι η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης θα μπορούν οι ίδιες να είναι φορείς στρατηγικών επενδύσεων στα όρια της αρμοδιότητάς τους και όχι απλώς να αξιοποιούνται τα ακίνητά τους για στρατηγικές επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση ανέλεγκτων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το ΥΠΑΝ αποφάσισε τελικά να περιορίσει σημαντικά την ισχύ αυτής της ρύθμισης, ύστερα από τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως από την πλευρά της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Ετσι, αποφάσεις για δημόσιες συμβάσεις από την έναρξη ισχύος του νόμου 4013/2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 εκδόθηκαν χωρίς γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ, θα θεωρείται ότι δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το ΥΠΑΝ είχε καταθέσει τροπολογία σύμφωνα με την οποία θα θεωρούνταν νόμιμες ανέλεγκτες συμβάσεις από την έναρξη ισχύος του 4013/2011 έως τη δημοσίευση του νέου νόμου. Αλλη η προθεσμία για την πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ με ISO 9001 η οποία είχε λήξει στις 4/1/2013 παρατείνεται έως τις 4/7/2013. Εάν δεν έχουν πιστοποιηθεί έως τότε, θα απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind