Χωροθέτηση ΧΥΤΑ Μεσσηνίας

 

Διαμαρτυρία πολιτών για την επιλογή θέσης για κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μεσσηνίας. Αμφισβήτηση της επιλογής χώρου, ο οποίος είναι σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τα όρια οικισμού, από το Ν.Σ. Μεσσηνίας, δίχως να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις.

Πόρισμα 5761-2001

Speak Your Mind