Ετήσια Έκθεση 2011

stp1

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι πολίτες αμφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η διοίκηση μπορούν να τους στηρίξουν. Η ίδια η διοίκηση έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα στελέχη της τελούν σε διαρκή αβεβαιότητα την ώρα που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η ανάγκη για επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους-πολίτη καθίσταται … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2010

stp1

Την ανάγκη να ενταθεί η θεσμική λειτουργία, η τήρηση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεση για το 2010. Έχοντας κατακλυστεί από αναφορές, μεταξύ των οποίων πολλές με αιτήματα για βοήθεια (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, άνεργοι, επιχειρηματίες σε κίνδυνο πτώχευσης κ.λπ.), ακόμη και για θέματα που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιότητάς του, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του ότι υπό την πίεση των δυσμενών … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2009

stp1

Η κρίση εντείνει τα προβλήματα της διοίκησης και πλήττει τη συνοχή της κοινωνίας μας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2009, τη χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων υποθέσεων (13.433) από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής. Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι πολίτες σχετίζονται με δύο κυρίως κατηγορίες θεμάτων: την καθημερινή επαφή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, περιβάλλον, έκδοση αδειών πάσης φύσεως, και … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2008

stp1

Η έλλειψη αξιοπιστίας προς τους βασικούς θεσμούς της πολιτείας και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας και απογοήτευσης στις σχέσεις των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2008. Από τις συνολικά 10.954 νέες αναφορές πολιτών, (αύξηση 3,23% συγκριτικά με το 2007) προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα κατά το 2008 εντοπίσθηκαν στους δήμους (18,13%), στη διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2007

stp1

Βαδίζοντας στην 2η δεκαετία της λειτουργίας του ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα της πρώτης δεκαετίας, υποστηρίζοντας δηλαδή τα δίκαια αιτήματα των πολιτών που προσφεύγουν σ' αυτόν, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τη διοίκηση. Το 2007, το ποσοστό των εκτός αρμοδιοτήτων αναφορών έπεσε στο 27,5%, το μικρότερο των τελευταίων 8 ετών. Παράλληλα η Αρχή δέχτηκε 10.611 αναφορές παρουσιάζοντας μια αύξηση 15,62%, συγκριτικά με το … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2006

stp1

Μέσα από ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ενεργειών ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε και το 2006 την διαμεσολάβησή του ανάμεσα στον πολίτη και τη δημόσια διοίκηση. Αν και σχετικά μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι αναφορές των πολιτών εντούτοις εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στις 10.000. Ωστόσο, εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι το σταθερά αυξανόμενο ποσοστό αναφορών που έχουν θετική έκβαση και που για το 2006 έφτασε το 76,10% των βάσιμων αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Η μείωση του … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2005

stp1

1. Πλήρες κείμενο έκθεσης (2004) 2. Περίληψη Έκθεσης (2005) 3. Περιεχόμενα (2005) 4. Εισαγωγή (2005) 5. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας (2005) 6. Αποτίμηση δραστηριότητας (2005) 7. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2005) 8. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2005) 9. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη (2005) 10. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (2005) 11. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2005) 12. Ο ΣτΠ φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2004

stp1

Αυξημένες αναφορές από μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας και αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση φτάνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς στην Αρχή μέσα στο 2004. Η αύξηση των αναφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών είναι 7,6 % ενώ συνολικά οι αναφορές που αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 25%. Οι περισσότερες αναφορές ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές αφορούν στους Δήμους (20,8%), στους φορείς ασφάλισης (19,8%) και τις Νομαρχίες 11,4%. 1. … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2003

stp1

Το 2003 αποτέλεσε έτος αλλαγών στην Αρχή. Ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμντούρος εξελέγη Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και στη θέση του η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής εξέλεξε τον μέχρι τότε βοηθό Συνήγορο, καθηγητή Γιώργο Καμίνη. Παράλληλα μέσα στο 2003 ο Συνήγορος επεκτείνει το πεδίο δράσης του αναλαμβάνοντας πλέον και υποθέσεις η οποίες αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού διαμεσολαβώντας κατά περίπτωση και σε ιδιωτικές υποθέσεις. Ο αριθμός των αναφορών για το 2003 κινήθηκε σταθερά πάνω από τις 10.000 … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2002

stp1

Περισσότερες αρμοδιότητες για το Συνήγορο του Πολίτη "έφερε" μαζί του το έτος 2002 καθώς με διάφορες νομοθετικές πράξεις διευρύνθηκε ή κατοχυρώθηκε και νομικά το πεδίο δράσης της Αρχής. H χρονιά αυτή επίσης βελτίωσε το ποσοστό των αναφορών που είχαν θετική επίλυση από την Αρχή φέρνοντας το πολύ κοντά στο 50% (48.38%) και εμπεδώνοντας στον πολίτη το αίσθημα της δυνατότητας για ουσιαστική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με το κράτος μέσα από την ανεξάρτητη και ταχεία διαμεσολάβηση του … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2001

stp1

Η συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής και η θέσπιση από το νομοθέτη, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, διατάξεων  εναντίον της κακοδιοίκησης και υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών αποτέλεσαν τις σημαντικότερες τομές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής για το 2001. Σε επίπεδο αναφορών το 2001 ο Συνήγορος δέχθηκε 11.282 αναφορές πολιτών με τις περισσότερες να αφορούν τις σχέσεις κράτους - πολίτη και να καλύπτουν ποσοστιαία το 34,18% του συνόλου για το έτος. 1. Περιεχόμενα και Εισαγωγή … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2000

stp1

Το φράγμα των 10.000 (συνολικά 10.107) αναφορών μέσα σε ένα χρόνο έσπασε τον δεύτερο, ουσιαστικά, χρόνο λειτουργίας του ο Συνήγορος μέσα στο 2000. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά υπήρξε μια αύξηση 55% στον αριθμό των πολιτών που ζήτησαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής. Το επιστημονικό προσωπικό του Συνηγόρου εμπλουτίζει τις παρεμβάσεις διενεργώντας αυτεπάγγελτες έρευνες, δημοσιοποιώντας ειδική έκθεση και πόρισμα για συγκεκριμένους φορείς της Διοίκησης και πραγματοποιώντας δεκάδες αυτοψίες. 1. … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 1999

stp1

Το 1999 το προσωπικό του Συνηγόρου διαχειρίστηκε 8223 αναφορές πολιτών από τις οποίες το 68% περίπου ήταν εντός των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής. Οι εργαζόμενοι στον Συνήγορο του Πολίτη αξιοποίησαν όλα εκείνα τα εργαλεία που του παρέχει η θεσμική θέση της Αρχής αξιοποιώντας παράλληλα τη φαντασία και την ευρηματικότητάς τους καθώς η προσπάθειά τους ήταν η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εξωδικαστικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησησης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα τα … [Read more...]

Eτήσια έκθεση 1998

stp1

Αποτίμηση του έργου της Αρχής Η έκθεση επιχειρεί έναν συνολικό απολογισμό των δραστηριοτήτων της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το πρώτο έτος λειτουργίας της. Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας της Αρχής έγινε την 1η Οκτωβρίου 1998, η έκθεση του έτους 1998 καλύπτει την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 1998. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η έκθεση διαιρείται σε οκτώ μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης, καθώς και περίληψη των βασικών της … [Read more...]