Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003

nsk

Όροι δόμησης για κτίρια συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και οικισμών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003

nsk

Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σε συνδυασμό με αίτημα εξαγοράς του απαλλοτριωμένου ακινήτου και σύσταση επ’ αυτού πραγματικής δουλείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003

nsk

Απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη άρση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003

nsk

Αποχαρακτηρισμός κοίτης μη οριοθετημένου χειμάρρου στα Δωδεκάνησα. Τεχνική διαπίστωση. Εκποίηση από το Δημόσιο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003

nsk

Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επεβλήθη λόγω δημιουργίας ζώνης παραλίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003

nsk

Επέκταση ξενοδοχείου. Διοικητική πράξη – τεκμήριο νομιμότητας μέχρι την ανάκλησή της. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003

nsk

Παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χώρων ή περιοχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2003

nsk

Τουριστικοί Λιμένες και Λιμενικά Ταμεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003

nsk

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. Δόμηση γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Όροι και προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003

nsk

Δασική έκταση. Αποχαρακτηρισμός της με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ΝΔ 69/1968. Δυνατότητα εντάξεως της εκτάσεως σε προγράμματα επιδοτήσεως της Ε.Ε. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003

nsk

Ανάκληση απαλλοτριωτικής απόφασης που έχει εκδοθεί για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός αυτής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003

nsk

Πολιτιστική κληρονομιά. Προστασία ακινήτων νεοτέρων μνημείων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003

nsk

Τήρηση νόμιμης απόστασης ξενοδοχείων και εκπαιδευτηρίων από υφιστάμενες πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003 … [Read more...]