Γνωμοδότηση ΝΣΚ 508-2008

nsk

Αρμοδιότητα ή μη του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εξέταση του επιτρεπτού ή μη εγκατάστασης σταθμών ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με κριτήριο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 508-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2008

nsk

Αιγιαλός - παραλία. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Εθνικό Κτηματολόγιο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 471-2008

nsk

Διάκριση μεταξύ οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 471-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 404-2008

nsk

Τύχη ακινήτου του Δημοσίου χαρακτηρισθέντος ως κοινοχρήστου από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 404-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 366-2008

nsk

Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητα παράτασης χρόνου ισχύος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 366-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2008

nsk

Αρμοδιότητα Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων για τον καθορισμό όρων δομήσεως και χρήσεων γης, καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών σε χερσαία ζώνη λιμένα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 332-2008

nsk

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Μη αποπληρωμή του τιμήματος – Αυτοδικαία ακυρότητα της αγοραπωλησίας – Πρωτόκολλο εξοφλήσεως – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 332-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 312-2008

nsk

Προϋπόθεση επανακαθορισμού του αιγιαλού – Διατηρητέα κτίρια εντός αιγιαλού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 312-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 262-2008

nsk

Τροποποίηση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για ιχθυοκαλλιέργειες. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 262-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 254-2008

nsk

Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για επαγγελματική χρήση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 254-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220-2008

nsk

Καθορισμός παλαιού αιγιαλού – Κυριότητα ακινήτου – Δεδικασμένο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216-2008

nsk

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης προς έγκριση της διάθεσης μέσων από τρίτους, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός δασών, δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων και εντός αιγιαλού και ζώνης παραλίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 214-2008

nsk

Συμμόρφωση Διοικήσεως προς ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκε απόφαση καθορισμού ορίων παλαιού αιγιαλού, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 214-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2008

nsk

Ρυμοτομούμενα ακίνητα και αλλαγή χρήσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2008

nsk

Τροποποίηση μονομερώς ατομικής διοικητικής πράξης της άδειας παραχώρησης Καζίνο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2008

nsk

Έκδοση οικοδομικής άδειας και έκταση ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε εποικιστικό ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως – Μη εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν 3127/2003. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 182-2008

nsk

Παραγραφή αποζημιώσεων από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 182-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2008

nsk

Προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικών αδειών.   Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2008

nsk

Διάθεση της χρήσεως ακινήτων, μη λειτουργούντων πλέον ως σχολικών κτηρίων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2008   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121-2008

nsk

Δικαίωμα μεταστέγασης ευκτήριου οίκου σε περιοχή όπου η επιτρεπόμενη χρήση είναι μόνο αυτή της κατοικίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2008

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά τον Ν 3299/2004. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 104-2012

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κατάληψη ακινήτων προ της συντελέσεως. Διαδικασίες άρθρου 7Α του Ν 2882/2001 και άρθρου δέκατου Ν 1955/1991. Επίταξη ακινήτων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 104-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2008

nsk

Νομιμότητα συμβάσεων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά που αφορούν εκμισθώσεις δημοσίων εκτάσεων παραχωρημένων από τη Γ.Γ.Α. και εκμισθώσεις αιγιαλού και παραλίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2008

nsk

Ακαδημία Αθηνών – Αναγκαστική απαλλοτρίωση – Θεώρηση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα – Αρμοδιότητα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 38-2008

nsk

Οργανισμοί Λιμένα. Όροι, προϋποθέσεις και έκταση του δικαιώματος χρήσεως και εκμεταλλεύσεως ζώνης λιμένα. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Όροι, προϋποθέσεις και αρμοδιότητα για τη δημιουργία του. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 38-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32-2008

nsk

Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών. Γνωμοδότηση 32-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 9-2008

nsk

Επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού του ΝΔ 2687/1953. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 9-2008 … [Read more...]