Γνωμοδότηση ΝΣΚ 459-2011

nsk

Επενδυτικό σχέδιο αναπτυξιακού Ν.3299/2004, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό ΟΤΑ β’ βαθμού από ιδιώτη, με βάση σύμβαση εκτέλεσης έργου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 459-2011   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2011

nsk

Μίσθωση, προς στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, χώρων ακινήτων υπαχθέντων στις ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν 3843/2010. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 427-2011

nsk

Απαλλοτρίωση ακινήτου εντός της Επιτηρούμενης Ζώνης (Ε.Ζ.) του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σούδας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 427-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 340-2011

nsk

Σχέδια πόλης εγκεκριμένα, χωρίς προσυπογραφή του Υπουργού Γεωργίας – Έγκυρα ή μη, ενόψει της διαδικασίας κατάρτισης Δασικών χαρτών και Προσωρινών Κτηματικών Χαρτών και Πινάκων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 340-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 331-2011

nsk

  Έκδοση ή μη οικοδομικών αδειών σε εκτάσεις χορτολιβαδικές ή βραχώδεις και πετρώδεις κατ’ άρθρ. 3 Ν 998/1979 και ειδικότερα σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου κατ’ άρθρ. 62 Ν 998/1979 – Παρεμπίπτοντα ζητήματα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 331-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2011

nsk

Ανάκληση ή μη υπουργικής απόφασης παραχώρησης ανταλλάξιμου κτήματος προς αποκατάσταση αστών προσφύγων λόγω πραγμάτωσης ετέρων σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 285-2011

nsk

Λατομεία – Εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία – Προϋποθέσεις – Αρμοδιότητα οργάνων Διοικήσεως επί αίτησης θεραπείας ενδιαφερόμενης εταιρείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 285-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2011

nsk

Διατηρητέα – Αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή διατάξεων για τα όμορα ακίνητα διατηρητέων κτιρίων – Εκτίμηση εύρους ζώνης γύρω από διατηρητέα κτίρια για την επιβολή ή μη ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 238-2011

nsk

Συντέλεση ή μη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2011

nsk

Ανέγερση ή μη εγκαταστάσεων ΙΚΤΕΟ, σε εκτός σχεδίου γήπεδο συνολικής επιφάνειας 9.949,43 τ.μ., το οποίο εμπίπτει σε δύο υποζώνες ισχύουσας ΖΟΕ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 177-2011

nsk

Ανταλλάξιμα κτήματα – Δυνατότητα ή μη παραχώρησης ακινήτου εντός του οικισμού στην Κοινότητα Νυμφαίου Νομού Φλώρινας – Υπολογισμός τιμήματος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 177-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 124-2011

nsk

Δημόσιο Λιγνιτωρυχείο – Διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης αυτού – Κριτήρια αξιολόγησης ως προς την οικονομική επιφάνεια των συμμετεχόντων επιχειρήσεων Γνωμοδότηση ΝΣΚ 124-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 30-2011

nsk

Δημόσια έργα εθνικής σημασίας – Διάθεση στον παραχωρησιούχο χωρίς αντάλλαγμα πρόσθετων χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο για την εγκατάσταση λατομείων – Σύναψη ή μη σχετικής σύμβασης – Καταβολή ή μη ειδικού τέλους Ν 1428/1984. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 30-2011 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 5-2011

nsk

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε ιδιωτικά δάση και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις Γνωμοδότηση ΝΣΚ 5-2011 … [Read more...]