Έκδοση οικοδομικής άδειας στον Αγιο Στέφανο Αττικής από το πολεοδομικό γραφείο Καπανδριτίου

stp1

Με την εν λόγω αναφορά αμφισβητείται η νομιμότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΟΑ) στην περιοχή με τους ευνοϊκούς όρους δόμησης που προβλέπονται για οικισμούς που προϋφίστανται του 1923. Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε λεπτομερή έρευνα του συνόλου των πραγματικών και νομικών δεδομένων που συνδέονται με την εξέταση της αναφοράς, προκειμένου να εντοπίσει το νομικό έρεισμα της έκδοσης των ΟΑ και να διαπιστώσει την ύπαρξη και τα ακριβή όρια τυχόν οικισμού, προϋφιστάμενου του 1923, στην  περιοχή … [Read more...]