Έκδοση οικοδομικών αδειών στη ζώνη παραλίας στις Σπαρτιές Κεφαλονιάς

stp1

Διερεύνηση υπόθεσης εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, το Πολεοδομικό Γραφείο Κεφαλονιάς εξέδωσε οικοδομικές άδειες, ενώ αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα του πολίτη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών, θεωρώντας τις εν λόγω άδειες σύννομες. Σε συνέχεια αναφοράς κατοίκου της περιοχής Σπαρτιών Κεφαλονιάς, ο ΣτΠ διερεύνησε υπόθεση εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί … [Read more...]

Επικινδυνότητα κοινοτικού δρόμου στις Πόρτες Περίθειας, Ν. Κέρκυρας

stp1

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης επικινδυνότητας δρόμου εξαιτίας λατομικών εργασιών και την πραγματοποίηση αυτοψίας, ζήτησε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να υπάρξει έλεγχος & ορθολογικός τρόπος διάθεσης των κονδυλίων καθώς και την αποκατάσταση του δρόμου με πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών έργων. Παράλληλα ζήτησε να αντιμετωπιστεί το θέμα του παράνομου λατομείου με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Πόρισμα 1837-1999         … [Read more...]

Παράτυπη έκδοση οικοδομικής άδειας αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά από τον Κτικάδο Τήνου σχετικά με την εκτέλεση παράνομων εργασιών δόμησης σε όμορό κτίσμα και την ορθή αποτύπωση των κοινοτικών δρόμων που περιβάλλουν το κτίσμα και το ύψος του κτιρίου. Από τη διερεύνηση της αναφοράς διαπιστώθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη οι παρακάτω πράξεις κακοδιοίκησης: Η κατάτμηση της αρχικής ενιαίας ιδιοκτησίας, Ο μελετητής παραποίησε ή παρέλειψε στοιχεία στα κατατεθέντα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης, Η … [Read more...]

Οικοδόμηση σε «ανοικτά» οικοδομικά τετράγωνα οικοδομικού συνεταιρισμού. Οικοπεδοποίηση της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Ντούνη

stp1

Διερεύνηση της νομιμότητας έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου δασική περιοχή εν μέρει αναδασωτέα, οικοδομούμενη ως εντός σχεδίου με το πρόσχημα ότι ανήκει στην ιδιοκτησία Συνεταιρισμού, και β) την οικοπεδοποίηση της εκτάσεως του πρώην στρατοπέδου Ντούνη από το Συνεταιρισμό «Νέα Αιολίς» και την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου. Ο ΣτΠ εξέτασε α) τη νομιμότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν σε εκτός σχεδίου δασική περιοχή εν μέρει αναδασωτέα, οικοδομούμενη ως εντός σχεδίου με … [Read more...]

Εγκατάσταση βουστασίου στην περιοχή της λίμνης Αλατζάκιολα, Νέστου Νομού Καβάλας

stp1

Πολίτες από την περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας, κατέθεσαν αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη με την οποία διαμαρτύρονταν για την εγκατάσταση βουστασίων δίπλα στη λίμνη «Αλατζάγκιολα» της Χρυσούπολης Καβάλας. Με την αναφορά ζητούσαν αφενός να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και αφετέρου να διαπιστωθεί εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επεσήμαναν την έλλειψη των μηχανισμών … [Read more...]