Επιπτώσεις από την λειτουργία ελαιοτριβείου, στο Δ.Δ. Μενδενίτσας του Δήμου Μώλου της Ν. Φθιώτιδας

stp1

Διερεύνηση αναφοράς σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας ελαιοτριβείου δίχως να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ουσιαστική τήρηση περιβαλλοντικών όρων, η απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, η μη διάθεση των αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες κλπ . Πόρισμα 16018-2001 … [Read more...]

Χωροθέτηση ΧΥΤΑ Μεσσηνίας

stp1

Διαμαρτυρία πολιτών για την επιλογή θέσης για κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μεσσηνίας. Αμφισβήτηση της επιλογής χώρου, ο οποίος είναι σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τα όρια οικισμού, από το Ν.Σ. Μεσσηνίας, δίχως να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις. Πόρισμα 5761-2001 … [Read more...]