Αυθαίρετες κατασκευές στη Λίμνη Αντινιώτη

stp1

Πολίτες κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τον έλεγχο ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας χωρίς άδεια κοντά στον αιγιαλό, στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Αντινιώτη, στην περιοχή του Αλμυρού Περίθειας του Δήμου Θιναλίων. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ότι α) η  ευρύτερη περιοχή αποτελεί φυσική λεκάνη απόληξης χειμάρρων, β) η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της περιοχής που πλημμυρίζει από το έλος τους χειμέριους μήνες και γ) τμήμα αυτού βρίσκεται σε γειτνίαση … [Read more...]

Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης

stp1

Στο Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων στη περιοχή του νομού Κοζάνης, λόγω της εκπομπής ρύπων από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος συνέταξε το παρόν πόρισμα, στο οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα προβλήματα: α) Συστηματικές υπερβάσεις στις εκπομπές των αερίων ρύπων β) λήξη της ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και για τους τρεις ατμοηλεκτρικούς … [Read more...]

Δεσμεύσεις ιδιοκτησιών, Ειδική Έκθεση

stp1

Από τον Οκτώβριο 1998 (έναρξη λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη) έως και τον Ιούνιο 2004, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής δέχθηκε 388 αναφορές, με τις οποίες ζητήθηκε η παρέμβαση της Αρχής για την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων πολιτών από πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της διοίκησης. Στην ειδική έκθεση συνοψίζονται τα προβλήματα διοικητικής δράσης που εντοπίστηκαν, και οι διαπιστώσεις ανά θεματική κατηγορία.   Ειδική Έκθεση (απαλλοτρίωση) … [Read more...]

Καθορισμός κτηνοτροφικών ζωνών και διαχείριση βοσκοτόπων στη Νήσο Λέρο

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε με αφορμή την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη νήσο Λέρο κρίσιμα ζητήματα σχετικά με α) την εναρμόνιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας β) την χρήση των κτηοτροφικών ζωνών και βοσκοτόπων     Πόρισμα (νήσος Λέρος) … [Read more...]

Καθορισμός των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

stp1

Νομοθετική πρόταση για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στον καθορισμό αιγιαλού παραλίας, ενόψη της αναθεώρησής του.     Πρόταση - Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας … [Read more...]

Η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ

stp1

Οι αιτίες αναίρεσης της κοινής χρήσης των χώρων οι οποίοι έχουν χαρακτησρισθεί ως κοινόχρηστοι, εξαιτίας των ενεργειών και πρωτοβουλιών των ΟΤΑ (χορήσηση αδειών τραπεζοκαθισμάτων, στάθμευσης, αυθαίρετων κατασκευών κλπ) αναλύονται ειδική θεματική της ετήσιας έκθεσης, στην  ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει και σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ.   Έκθεση - Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ … [Read more...]

Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

stp1

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων (βιομηχανικών, τουριστικών, κτηνοπτηνοτροφικών κλπ) αναδεικνύονται από τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο ΣτΠ. Διαπιστώνονται δύο κύριες βασικές αιτίες: ο επισφαλής χαρακτήρας του καθεστώτος χωροθέτησης λόγω ασαφειών του και η μη τήρηση, συχνά, νομίμων διαδικασιών αδειοδότησής τους.   Έκθεση - Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων … [Read more...]