Παράνομη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στην Ηλεία-σύνοψη υπόθεσης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλασίσιο των αρμοδιοτήτων του διερεύνησε αναφορά των κατοίκων ττου Δ.Δ. Χαβαρίου Αμαλιάδας, σχετικά με τη μη σύννομη λειτουργία και τη ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία δύο τουρσοποιίων και ενός τυροκομείου στην περιοχή "Λάκες"     1. Διοικητική ανταπόκριση (αγροκτηνοτροφικά) 2. Πόρισμα (αγροκτηνοτροφικά) 3. Σύνοψη υπόθεσης (αγροκτηνοτροφικά) … [Read more...]

Προσβασιμότητα κτιρίων για ΑμεΑ

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει πρόταση για ενσωμάτωση απαραίτητων ρυθμίσεων στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ώστε να επιβάλλεται η πρόβλεψη της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε κάθε κτίριο, οποιασδήποτε χρήσης.     1. Πόρισμα (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ) 2. Διοικητική Ανταπόκριση (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ) … [Read more...]

Ρύπανση πόσιμου νερού στο Μούρεσι Πηλίου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε καταγγελίες πολιτών για ρύπανση του πόσιμου νερού στο Δήμο Μουρεσίου.     Σύνοψη Διαμεσολάβησης (ρύπανση πόσιμου νερού) … [Read more...]

Πράξεις κακοδιοίκησης και παραλήψεις του Δήμου Κερκίνης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πολιτών του Δήμου Κερκίνης, με την οποία κατήγγειλαν αυθαιρεσίες του οικείου δήμου κατά τη διαδικασία παραχώρησης έκτασης σε ιδιώτη στη θέση ‘Λιμανάκι’ της Λίμνης Κερκίνης, καθώς και την παράνομη ανέγερση διώροφου κτίσματος και λειτουργία αναψυκτηρίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι  καταστρατηγούνται οι διατάξεις του ν. 2971/01 που αφορούν: την προστασία της όχθης και παρόχθιας ζώνης, την χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης μόνον για κοινωφελείς … [Read more...]

Όμβρια και υγρά απόβλητα Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε την παράνομη διοχέτευση υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων προερχόμενων από χώρους του ΔΑΑ, σε αγρούς, αμπέλια και λοιπούς αποδέκτες εκτός του ΔΑΑ με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Αερολιμένα συνεργάστηκε με την Αρχή με αποτέλεσμα την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων. 1. Έγγραφο υπ' αριθμ. 1 (Όμβρια … [Read more...]

Δήμος Αθηναίων- Άρνηση χορήγησης ειδικού σήματος στάθμευσης οχήματος μόνιμου κατοίκου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά με αντικείμενο την άρνηση χορήγησης του ειδικού σήματος στάθμευσης μόνιμου κάτοικου του Δήμου Αθηναίων.     1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης (στάθμευση) 2. Διοικητική Ανταπρόκριση (Στάθμευση) … [Read more...]