Γνωμοδότηση ΝΣΚ 120-2004

 

Λατομεία αδρανών υλικών. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ.2 περ.α’ του Ν 2837/2000 και στα δημοτικά και κοινοτικά λατομεία.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 120-2004

Speak Your Mind