Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010

 

Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010

Speak Your Mind